Skip to content

O lokálnosti v korona-pandémii

Kategórie: Inšpirácia a tipy | Autor: Robert Zelník

Ako sme už neraz spomenuli, tento blog vznikol ako reakcia na korona-pandémiu. Bez toho, že by sme chceli zľahčovať jej negatívne dopady, vnímame ju zároveň ako obrovskú príležitosť pre celú ľudskú spoločnosť. Máme jedinečnú možnosť spomaliť sa, vstúpiť do seba, prehodnotiť naše doterajšie myslenie a konanie, otvoriť sa novým možnostiam, ktoré nám tento núdzový stav popri všetkých obmedzeniach ponúka. Svetový vývoj, ekonomika, politika, globálne ukazovatele – to nie je niečo mimo nás samých, niečo, čo sa deje niekde ďaleko vo svete. Je to každodenné myslenie a konanie každého z nás. Každý jednotlivec je síce len malá kvapka vody v oceáne, ale zároveň platí, že celý oceán sa skladá z veľkého množstva takýchto kvapiek. Môžeme zmeniť konanie ako jednotlivci a odzrkadlí sa to na stave planéty. Kúsok po kúsku, jeden po druhom.

Lokálnosť znamená skracovanie vzdialenosti medzi výrobou a spotrebou. Jej výhody sú vysvetlené v tomto krátkom videjku:

Všetci sme výrobcovia alebo poskytovatelia niečoho a zároveň spotrebitelia mnohého. V obidvoch oblastiach je možné sa začať zlokálňovať postupnými krokmi.

Ak sa zaujímame o pôvod a zloženie výrobkov, ktoré nakupujeme, dávame tým predajcovi signál, že nám na tom záleží a že požadujeme mať vo veci jasno. Nápis „med z krajín EU a z krajín mimo EU“ sa medzi spotrebiteľmi stretol s oprávneným výsmechom a zároveň sa stal symbolom výrobku, aké nechceme kupovať. Kvalitný potravinový výrobok by mal obsahovať neveľké množstvo zložiek a mali by to byť najmä zložky, ktorých názvom rozumieme. Prevaha umelých prísad je známkou nadmerného priemyselného spracovania – buď z dôvodu snahy o umelé predĺženie životnosti, alebo jednoducho preto, lebo výrobok bol vyrobený z lacných odpadových surovín a chemických náhrad. Kupujte predovšetkým základné potraviny v surovom stave a vyhýbajte sa priemyselne spracovaným potravinám. Nejedzte nič, čo by vaša babička nepovažovala za jedlo.

Výrobky nemusíme nakupovať iba v klasických distribučných reťazcoch. Tam dokonca často nie je ľahké dopracovať sa k lokálnej ponuke. Alternatívami sú predajne zamerané na lokálne výrobky, debničkové systémy, farmárske trhy, internetové zoznamy farmárov a predajcov z dvora. Počas korona-pandémie vzniklo viacero eshopov s lokálnymi a bezobalovými potravinami. V sezóne môžu prísť vhod mapy verejne prístupných ovocných stromov.

Zvyšky z kuchyne nemusíme vyhadzovať do komunálneho odpadu. Aj v bytových podmienkach je možné ich skompostovať pomocou dážďoviek. Vzniknutý vermikompost potom môžeme využiť na hnojenie izbových rastlín. Bylinky a drobnú zeleninu je možné pestovať aj v bytových podmienkach. Veľkým trendom je dnes mikrozelenina, čiže mladé klíčky rôznych zelenín, ktorých zloženie je iné ako pri dospelých rastlinách.

Nákupom ručne vyrobených výrobkov, drobných služieb a mikropráce priamo od výrobcu či dodávateľa môžete výrazne ušetriť a zároveň podporiť konkrétnych jednotlivcov. Na webe Sashe.sk nájdete ručne vyrábané vecičky na oblečenie aj do domácnosti, vrátane obrázkov našej Lucie, ktorú týmto môžete podporiť. Na webe Jaspravím zas nájdete šikovných ľudí schopných navrhnúť vám grafiku, spropagovať váš podnikateľský pokus na internete, preložiť či prepísať texty, nastrihať video, ale aj napríklad zvýšiť vašu schopnosť radovať sa zo života. Rovnako tu môžete ponúknuť vaše vlastné služby. Ďalšie podobné, hoci užšie zamerané webové trhy služieb sú Nakresli.to a Nakoduj.to.

Tým sa zároveň dostávame k téme lokálneho poskytovania výrobkov a služieb. Preč sú časy, keď sme celý život vykonávali jednu jedinú profesiu. Korona-pandémia nás zatvorila do našich príbytkov a mnohí sme prišli o zamestnanie. Strata zamestnania vie byť stresujúca, ale je možné obrátiť to aj na výhodu. Nie ste uväznení v jednej činnosti a máte príležitosť poriadne sa zamyslieť a spomenúť si, čo ste vždy túžili robiť a nenašli ste si na to čas. Človek nie je jednoúčelový stroj. Človek je tvorivá bytosť. Môžeme vykonávať veľa rôznych činností a dokonca je pre nás prirodzené činnosti striedať. Tradičná zamestnanecká pracovná náplň obvykle možnosti na výber neponúka, preto môže byť výhodnejšie, ak si pestrejší spôsob obživy vytvoríme sami. Veľa dobrých tipov, ako si vytvoriť živobytie šité na mieru, nájdete v knihe Veľký reštart.

Zlokálnenie hospodárskych vzťahov a odklon od honby sa hospodárskym rastom je možné uskutočniť, ak si toto smerovanie osvojíme ako jednotlivci, ale zároveň ak budeme to isté požadovať aj od politikov. Mnohé krajiny už sa vybrali týmto smerom. Bhután je známy tým, namiesto hrubého domáceho produktu meria a vyhodnocuje šťastie svojich obyvateľov. Nový Zéland prestal dotovať poľnohospodárstvo a namiesto zvýhodňovania veľkých podnikov začal podporovať drobné podnikanie. Veľké poľnohospodárske podniky sa tak postupne rozdrobili na menšie miestne a rodinné farmy. V ďalších krajinách ako Island, Škótsko a Španielsko prebieha prehodnocovanie pohľadu na to, čo sa považuje za pokrok. Zmena smerovania politiky je možná a je uskutočniteľná. Ale na to, aby sme si ujasnili, čo chceme a čo môžeme žiadať od politikov, potrebujeme s tým najprv sami získať priamu skúsenosť. Drobné kroky jednotlivcov sú nevyhnutným hýbateľom tejto zmeny.

Viac informácií a inšpirácií k téme lokálnosti nájdete v knihe Naša budúcnosť je lokálna.