Skip to content

Je čas na lokálnosť

Kategórie: Inšpirácia a tipy | Autor: Lucia Grejtáková

Milí naši priaznivci, nachvíľu sme sa odmlčali. Naša pozornosť a úsilie sa totiž presmerovalo do projektu, ktorý pokladáme za veľmi dôležitý - rozhodli sme sa priložiť ruku k dielu a dostať viac do povedomia - šíriť myšlienku, obsah aj význam lokálnosti. Máme za to, že porozumenie je cestou k zmene. Žijeme v neobvyklých časoch a teraz je výnimočná príležitosť prehodnotiť naše doterajšie myslenie a konanie, otvoriť sa novým možnostiam.

Naša iniciatíva pramení zo zdravého rozumu skôr než zo zámeru „zmeniť svet".

Tento rok sa bude konať druhý ročník kampane pod názvom Svetový deň lokálnosti (20. Júna 2021). Pripájame sa a vytvárame lokalizovanú verziu. Kampaň sme spustili dnes (online) - 15. mája 2021 na webovej stránke lokalnost.org.

Celkovo však máme zámer vytvoriť česko-slovenskú webovú stránku, ktorej obsahom budú videá, podcasty, články a ďalšie užitočné informácie s nosnou témou lokálnosti. Tieto informácie a vhľad by sme radi priniesli medzi čo najširší okruh ľudí. Ďalej chceme zviditeľniť dobré projekty, ľudí, nápady, možnosti, miesta.

Na stránke -- detailoch intenzívne pracujeme, aby bola prehľadná a funkčná. Časom to bude plnohodnotná stránka s pribúdajúcimi rozhovormi s ľuďmi zo SR a ČR, ktorí sa venujú zmysluplným projektom v rôznej oblasti...

Je to projekt, ktorý nadväzuje na medzinárodný Svetový deň lokálnosti. Video-odkaz z minulého ročníka si môžete pozrieť tu -- preložili sme ho, pridali slovenské titulky. Nadabovali sme aj 2,5-minútový úvod do témy. Ide o voľnú spoluprácu s partnerskou organizáciou Local Futures, ktorú založila Helena Norberg-Hodge. Jej aktuálna kniha Local is Our Future vyšla v slovenskom preklade pod názvom Naša budúcnosť je lokálna a čoskoro vyjde aj v češtine.

Sme presvedčení, že je to reálna možnosť ako zviditeľniť, že sa veci naozaj hýbu, pomôcť opäť budovať hodnoty založené na porozumení, spolupráci, zdravej komunite, zdravom životnom prostredí. Spolu dokážeme veľa.