O lokálnosti v korona-pandémii

Ako sme už neraz spomenuli, tento blog vznikol ako reakcia na korona-pandémiu. Bez toho, že by sme chceli zľahčovať jej negatívne dopady, vnímame ju zároveň ako obrovskú príležitosť pre celú ľudskú spoločnosť. Máme jedinečnú možnosť spomaliť sa, vstúpiť do seba, prehodnotiť naše doterajšie myslenie a konanie, otvoriť sa novým možnostiam, ktoré nám tento núdzový stav popri všetkých obmedzeniach ponúka. Svetový […]

Tags: