Krkavcove súvislosti

Bolo to hádam na sklonku minulého leta. Stretol som v Piešťanoch človeka. Hovorili sme spolu o mnohých veciach, ktoré sa nás dotýkajú. Zaujal ma čistotou myšlienok. Hovorí si Krkavec. Jeho poznámky v sieti som poznal a čítal, a zrazu som spoznal človeka, ktorý je za tým.

Krkavec píše čisto, jednoducho a zrozumiteľne o veciach závažných. O človeku, o spoločnosti, o nahote, o očiste, o matke Zemi, o kruhoch a obradoch, o hospodárstve, o náboženstve, o láske a o plodivej sile, o bolesti aj o radosti, aj o tej omamnej skrinke, ktorou sa tak radi nechávame zabávaťJeho poznámky dostupné v sieťovej aj v knižnej podobe. A knižná podoba mi k jeho slovám prináleží predsa len viac ako mihotavá roztekanosť obrazovky počítača.

Otváram si Súvislosti, začítam sa do prvých článkov a ponáram sa do myšlienok v nich obsiahnutých. Uvedomujem si zanesenosť mojej mysle. Knižka na mňa pôsobí blahodarne, ako myšlienková očista.

Mám aj Krkavcov starší zošitProsté a rôznorodé„. Aj to je dobré čítanie, niektoré články totožné. Súvislosti sa mi páčia viac, lebo je to taký ucelený pohľad na svet, akoby všetko podstatne zhrnuté a usporiadané.

www.krkavec.sk