O autorovi

Robert Zelník je webkodér na voľnej nohe s vášňou pre spoločenské inovácie, kultúrnu kreativitu, pokrokové spôsoby spolupráce a spolutvorby. Je spoluzakladateľom LETS Svojpomoc v Bratislave, propagátorom lokálnej a alternatívnej ekonomiky a členom občianskeho združenia Sieť dobra.

Ďalšie informácie

Podporujem

  • Miesta premeny – informácie o miestach a projektoch, kde prebieha premena spoločnosti
  • Sieť dobra – spájame dobré
  • vsieti.sk – nachádzame súvislosti, prepájame myšlienky a informačné nitky
  • Krkavec – knižka a blog o súvislostiach, duchovných, prírodných a spoločenských