Krkavcove súvislosti

Bolo to hádam na sklonku minulého leta. Stretol som v Piešťanoch človeka. Hovorili sme spolu o mnohých veciach, ktoré sa nás dotýkajú. Zaujal ma čistotou myšlienok. Hovorí si Krkavec. Jeho poznámky v sieti som už poznal a čítal, a zrazu som spoznal človeka, ktorý je za tým. Krkavec píše čisto, jednoducho a zrozumiteľne o veciach […]