Alternatívne a nezávislé médiá

Sú tu s nami už dlhé roky. V minulom režime sa šírili samizdaty a knihy prepisované nadšencami na písacích strojoch. Ku kopírkam vtedy nebolo ľahké sa dostať. V deväťdesiatych rokoch, po páde železnej opony, nastala explózia tvorby na kolene vyrábaných fanzinov a spravodajov, obvykle vo formáte jedného až dvoch hárkov A4 preložených na polovicu a […]